O nas

Organizatorem Programu www.polecanydekarz.pl jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, na zlecenie Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, producenta pokryć dachowych i systemów rynnowych oferującego na polskim rynku marki Ruukki, Plannja i Siba.

Dla kogo stworzyliśmy portal?

Strona polecanydekarz.pl to prosta wyszukiwarka internetowa, stworzona z myślą o inwestorach poszukujących polecanego wykonawcy pokryć dachowych.

Dlaczego warto korzystać z portalu?

Portal tworzony jest przez inwestorów dla inwestorów. Oznacza to, że na stronie znajdują się jedynie Ci wykonawcy, którzy po zakończonej pracy otrzymali od klienta pisemne uznanie swoich kwalifikacji, tzw. Polecenie. Portal jest bezpłatny, zarówno dla inwestorów jak też dla wykonawców.

Polecenie – jak to działa?

Wykonawca po zakończonej pracy występuje o potwierdzenie wykonania montażu dachu. Jeżeli inwestor jest zadowolony z jakości usługi podpisuje Polecenie. Następnie Polecenie trafia do weryfikacji. W przypadku pierwszej pozytywnej weryfikacji wizytówka Poleconego Dekarza jest publikowana w portalu, a kolejne Polecenia są dopisywane do jego konta.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Program – program pn. „www.polecanydekarz.pl” organizowany przez spółkę Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń, którego zasady reguluje niniejszy regulamin.
 2. Organizator  - Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd  Rejonowy w Toruniu VII Wydział  Gospodarczy Krajowego  Rejestru  Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591. email , tel. 56 653 98 78
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 4. Ruukki – spółka Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów,  NIP 5220006438.
 5. Dekarz – przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący usługi dekarskie z wykorzystaniem materiałów z asortymentu Ruukki, Plannja oraz Siba.
 6. Przedstawiciel – przedstawiciel handlowy spółki Ruukki.
 7. Inwestor – osoba fizyczna, która korzysta z usług Dekarza w zakresie montażu materiałów w asortymentu Ruukki, Plannja, Siba.
 8. Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: www.polecanydekarz.pl.
 9. Karta Rejestracji – formularz rejestracyjny Dekarza, umożliwiający przystąpienie do Programu.
 10. Karta Rekomendacji – karta, w której Inwestorzy mogą wystawić rekomendację Dekarzowi za wykonaną usługę.
 11. Wizytówka Dekarza – zbiór informacji na temat Dekarza umieszczony w Serwisie.
 12. Użytkownik – użytkownik Serwisu: osoba wyszukująca informacji o Dekarzach i ich Wizytówkach.
 13. Administrator danych - Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów.

Warunki przystąpienia do Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu Dekarz jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:
  1. prawidłowo wypełnić Kartę Rejestracji,
  2. dostarczyć na adres Organizatora wypełnioną Kartę Rejestracji.
 2. Organizator dokonuje rejestracji Dekarza w Serwisie na podstawie otrzymanej Karty Rejestracji. Pod uwagę brane są wyłącznie prawidłowo wypełnione Karty Rejestracji. Organizator umieszcza w Serwisie Wizytówkę Dekarza zawierającą: nazwę, dane adresowe Dekarza, dane kontaktowe, krótki opis firmy, obszar wykonywanych inwestycji, ewentualne rekomendacje Inwestorów wraz ze zdęciami usług dekarskich wykonanych przez tego Dekarza. Dekarz jest zobowiązany przekazywać Organizatorowi wszelkie zmiany dotyczące swoich danych osobowych i je aktualizować na bieżąco.
 3. Zadaniem Dekarza jest zebranie od swoich Inwestorów wypełnionych Kart Rekomendacji i dostarczenie ich na adres Organizatora.
 4. Inwestor w celu udzielenia rekomendacji Dekarzowi jest zobowiązany prawidłowo wypełnić Kartę Rekomendacji
 5. Dekarz przesyła wypełnione karty (Kartę Rejestracji oraz Kartę Rekomendacji) pocztą/kurierem na adres Organizatora lub wysłać za pomocą MMS-a na numer telefonu 884 942 423 lub wysyła pocztą elektroniczną na adres: . Do przesłanej rekomendacji można dołączyć zdjęcia z realizacji/wykonania usługi dekarskiej (np. zdjęcie domu przed i po wykonanej usłudze).
 6. Organizator oraz Ruukki nie ponosi odpowiedzialności za treść rekomendacji przekazywanych przez Inwestorów.

Warunki świadczenia usług Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik Serwisu musi spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Dekarzach oraz korzystać z wyszukiwarki Dekarzy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Organizator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

Wizytówki Dekarzy

 1. Utworzenie Wizytówki nowego Dekarza leży po stronie Organizatora.
 2. Wizytówka Dekarza obejmuje: nazwę, dane adresowe Dekarza, dane kontaktowe, krótki opis firmy, obszar wykonywanych inwestycji, rekomendacje Inwestorów wraz ze zdęciami inwestycji zrealizowanych przez tego Dekarza.
 3. Jeden Dekarz może mieć wyłącznie jedną Wizytówkę. Niedozwolone jest utworzenie Wizytówki wspólnej dla kilku Dekarzy.
 4. Dekarz, który nie jest uczestnikiem Programu, ale chciałby posiadać Wizytówkę w Serwisie, powinien przesłać zapytanie mailem na adres e-mail lub wypełnić formularz kontaktowy.

Opinie i informacje o Dekarzach

 1. Informacje na temat Dekarza wraz z opiniami Inwestorów umieszczane są w Serwisie wyłącznie przez Organizatora. Organizator wprowadza do Serwisu wyłącznie informacje o Dekarzach, którzy są uczestnikami Programu. Opinie Inwestorów mogą być weryfikowane przez Organizatora przed ich zamieszczeniem w Serwisie.
 2. Opinie Inwestorów i informacje o Dekarzach publikowane w Serwisie mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Dekarza. Opinie muszą być zgodne z prawdą.
 3. Informacje na temat Dekarzy oraz opinie i Inwestorów nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.
 4. Każdy Dekarz ma prawo zażądać usunięcia informacji/zdjęć znajdujących się w Wizytówce tego Dekarza lub usunięcia swojej Wizytówki z Serwisu. Każdy Inwestor ma prawo zażądać usunięcia informacji/zdjęć przekazanych na temat Dekarza, którego Inwestor opiniował. Żądanie należy zgłosić za pomocą wiadomości e-mail na adres . Dane są usuwane wyłącznie przez Organizatora.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Dekarzy i Inwestorów są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Programu jest Ruukki Polska Sp. z o.o. ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów. Podanie danych jest dobrowolne. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Dekarza w celach przeprowadzenia Programu oraz prowadzenia Serwisu.

Co to są ciasteczka (pliki cookie)?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych Serwisom.

Podmiot zamieszczający cookie

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Playprint Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100 ) , ul. Stroma 5/1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS , pod numerem 0000220259.

Dlaczego pliki cookie są niezbędne dla naszego serwisu WWW?

Wszystkie strony Serwisu wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron Serwisu, obsługę logowania i innych operacji wykonywanych w Serwisie oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego Serwisu. Po wyłączeniu cookies w Twojej przeglądarce nie możemy zagwarantować, że strona będzie działała bezbłędnie. Żaden plik Cookies zapisywany przez Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Żaden z plików cookie używanych przez stronę internetową, nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika. Czas, przez który plik cookie pozostaje w pamięci urządzenia końcowego zależy od jego typu:

 • pliki sesyjne (sessioncookies) - tymczasowe pliki, które istnieją tylko w czasie kiedy masz dostęp do naszego Serwisu (a ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki),
 • pliki stałe (persistentcookies) – trwałe pliki, które pozostają w urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu przez określony czas.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.